Úvod - Damel - Odhady nemovistostí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pro jaký účel je zapotřebí ocenění nemovitosti?
  • pro potřeby převodu vlastnictví nemovitostí (stavby, pozemky a jejich součásti a příslušenství) - pro prodej, darování, dědické řízení apod.
  • vypracování tržních ocenění o ceně nemovitostí (současné i budoucí) pro potřebu úvěrového řízení v bankách
Předmět ocenění
  • obytné stavby (rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a chalupy, rekreační a zahrádkářské chaty)
  • garáže
  • byty a nebytové prostory v budovách a halách
  • průmyslové, zemědělské a občanské stavby 
  • pozemky (včetně zemědělských a lesních), trvalé porosty, lesní porosty
  • věcná břemena
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky